Så har social distansering ökat försäljningen via sociala medier

Effekterna av coronavirusets utbrott fortsätter att ge kännbara ekonomiska effekter för såväl globala som lokala företag. Det har gjort att företag snabbt blivit tvungna att anpassa sin marknadsföringsplan för att innehållet ska passa situationen i omvärlden. I högre utsträckning än tidigare använder sig företag av sociala medier för att nå konsumenter och sprida sitt budskap. Detta kommunikationsverktyg har kommit att blivit extra betydelsefullt under coronakrisen, eftersom många tvingats till självkarantän och spenderar mer tid hemma. Social distansering har gjort att användningen av sociala medier är högre än normalt och att plattformarnas användare är mer engagerade än vanligt. För att nå ut till önskad målgrupp har influensers kommit att få en betydande roll i marknadsföringen av olika produkter och varumärken under pågående pandemi.

Mobiltelefon på träbord

Produkter och tjänster som blomstrat under coronakrisen

Influensers på sociala medier kan effektivt driva trafik till sin klients nätbutik och boosta försäljningen online. Vissa företag uppger att trafiken till sin webbplats har mer än fördubblats de senaste veckorna. I takt att fler länder inför strikta utegångsförbud går det att se ett samband mellan antalet människor i självkarantän och det ökande antalet besökare på olika webbplatser. Möjlighet till mer skärmtid har gynnat försäljningen via sociala medier såsom Instagram och TikTok. En av framgångsfaktorerna för dessa plattformar är att influensers kan skapa inlägg som engagerar användarna och ökar deras köpvilja. Instagram har sedan länge gått från att vara endast en bildbaserad plattform till att nu omfatta videoklipp, genvägar till webbutiker och hemsidor. På så sätt kan användare effektivt slussas från influensers inlägg och vidare till klientens hemsida eller webbutik. Det är således tydligt att användningen av sociala medier och influensers som ett marknadsföringsverktyg har blivit mycket användbart under pågående pandemi.

Den rådande situationen har förändrat vilka produkter konsumenterna efterfrågar. Mycket tid inomhus har skapat en efterfråga på varor relaterade till hemmaträning såsom mindre träningsredskap, yogamattor, gummiband etcetera. Andra produkter som blivit populära är sådant som utgör ett meningsfullt tidsfördriv. Framför allt handlar det om olika sällskapsspel och pussel, men även försäljningen av hobbyartiklar har ökat i och med att fler och fler tvingats spendera mer tid i sina hem. Begränsningar i människors vardagliga rutiner har fått olika tjänster online att blomstra. Plattformar som erbjuder olika träningspass såsom yoga, aerobics, pilates etcetera har ökat antalet prenumeranter. Detsamma gäller olika streamingtjänster av film och serier. För företag som erbjuder dessa varor och tjänster har människors förändrade beteende under coronapandemin inneburit förbättrade försäljningssiffror.

Kvinna på yogamatta

Marknadsföringens förändrade budskap och framtoning

I samband med coronavirusets utbredning har företag förändrat hur de kommunicerar sitt budskap. En mjukare framtoning har varit det vanligaste sättet att fortsätta marknadsföra sitt varumärke och sina produkter utan att framstå som okänslig eller opportunistisk. Det är av stor vikt att inte uppträda i ett vakuum och negligera det aktuella, allvarliga läget. Många varumärken fokuserar på filantropi och annan allmännyttig verksamhet. Budskapen laddas med positivt innehåll för att få konsumenterna att må bra och ge dem hopp i svåra tider. Ett exempel är JanSport som säljer ryggsäckar. De startade i samarbete med flera influensers en kampanj på sociala medier för att marknadsföra deras arbete med välgörenhetsorganisationen World Central Kitchen. De hoppas på så sätt kunna visa sitt sociala ansvarstagande under den pågående coronakrisen.

Det finns företag som har svårt att sälja sina varor och tjänster på grund av olika restriktioner orsakade av den pågående pandemi. Trots det tuffa läget för vissa branscher är det viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv att fortsätta sin närvaro på sociala medier. Nyligen lanserade till exempel flygbolaget Emirates en marknadsföringskampanj som de valt att kalla ”kommer du ihåg”. Den ser bortom coronakrisen och vill påminna att allt inte vara för evigt och att även detta är en övergående period. De försäkrar att när coronakrisen är över kommer de att finnas redo att återförena familjer och vänner som varit separerade. Även om kampanjen inte genererar någon betydande ökning av biljettförsäljningen i dagsläget finns det en poäng med att fortsätta sin närvarande på sociala medier. Det gör att Emirates kan påminna konsumenterna om sin position på marknaden och fortsättningsvis finnas i deras medvetande. Genom att förändra sin framtoning och sprida hopp har Emirates anpassat sitt innehåll så att det passar bättre till vad de tror att många konsumenter upplever.

Förändrade spelregler för influensers

Det är tydligt att coronapandemin har förändrat konsumenternas beteende. Många företag bekräftar att försäljningen via deras webbutiker har ökat de senaste veckorna i takt med att fler spenderar mer tid hemma. Trots detta syns en allmän försiktighet bland företag hur de spenderar sin marknadsföringsbudget. Många influensers beskriver att majoriteten av deras klienter uttrycker en motvilja att betala samma belopp som tidigare för sponsrade inlägg. Klienterna försöker ofta sänka ersättningen, ställer högre krav på hur influensers utformar inläggen och begär fler inlägg för samma ersättning. De förändrade spelreglerna har gjort att influensers har blivit tvungna att anpassa sin verksamhet och flytta fokus till alternativa inkomstkällor. Bland influensers som fokuserar på träning och hälsa har det blivit vanligt att bjuda in sina följare till livesändningar och instruera träningspass som går att utföra på en liten yta inomhus. Livesändningarna finns till för att skapa ett intresse och få dem att klicka sig vidare till influensens egen hemsida eller klientens webbshop.

Att dirigera trafik från sociala medier till en webbshop har alltid varit målet för influensers. Coronakrisen har däremot förändrat tillvägagångssättet och kräver en ny framtoning. Det är viktigt att vara lyhörd och förstå hur omvärlden förändras för att skapa inlägg med rätt tonläge. Större engagemang bland användare och mer tid online ställer krav på nytt innehåll i snabbare takt. I en tid då konsumenter vänder sig till sociala media för underhållning har plattformarna blivit viktigare för företag och dess försäljningssiffror.

Lämna en kommentar