Logistik för e-handel

E-handelslogistik representerar både utmaningar och möjligheter. Många använder sig av ett fraktavtal med en pålitlig distributör. En enkel och smidig lösning är att distributören besöker din verksamhet på en utsatt tid. Antalet besök är något som går att anpassa beroende på storleken av din verksamhet. Har du en stor verksamhet behöver nog distributören komma till dig varje dag. En förutsättning för att detta skall fungera är givetvis att du har ett eget lager. Som e-handlare bör du även vara bosatt i Sverige för att inte kostnaderna ska skena iväg (förutsatt att du verkar på den svenska marknaden).

Tredjepartslager

gaffeltruck på lager
Att ha ett lager tar både plats och kan vara kostsamt. lösningen kan vara ett s.k. 3PL, tredjepartslager.

Du kan även använda dig av 3PL för att hantera logistiken om du inte har ytan som behövs för att förvara alla produkter. 3PL är en benämning på att förlägga sitt lager och sin transport på en tredje part. Använder du dig av den här lösningen kan du således helt fokusera på kärnverksamheten och slipper lägga mycket tid på att ta emot och skicka paket. Det finns en mängd olika företag som tillhandahåller den här tjänsten. Många av dessa företagen ger dig också möjligheten till att själv välja transportmetod, exempelvis via Schenker eller DHL. Man kan med andra ord spara pengar på en del av den verksamheten man lägger ut till tredje part. Den största nackdelen med den här typen av lösning är kostnaden. Det är givetvis inte gratis att förlägga en stor del av sin verksamhet hos någon annan. En till nackdel kan vara behovet av att integrera din plattform med den som sköter ditt lager. Denne bör, i de allra flesta fallen, få tillgång till din plattform för att kunna ta emot beställningar och justera lagerhållning. Det kan alltså tillkomma en initial startkostnad relaterad till integrationen av era system. Tilläggas bör dock att det finns företag som inte kräver integration mellan systemen. Det här alternativet tar dock tid i anspråk av e-handlaren i och med att man själv måste informera lagret om vad som ska skickas. E-handlaren måste också manuellt ordna med lagerjusteringar. Ansvaret för att ge dagliga rapporter är även en faktor som förflyttas från tredjepart till e-handlaren.

Dropshipping

Slutligen finns det en logistiklösning som använder sig av dropshipping. Detta är ett system som funnits under en lång tid, även om termen dropshipping inte funnits särskilt länge. Det är en lämpligt variant att använda sig av om man varken vill äga eller skicka produkter som man marknadsför. Detta kräver dock att man som mellanhand har ett seriöst avtal med de som säljer produkten. Som e-handlare inom dropshipping säljer du en produkt i din egen e-butik. Beställningen skickar du sedan till det företag (grossisten) som du har ett avtal med. Det är sedan upp till företaget att ombesörja beställningen. E-handlaren kommer alltså inte själv ha någon kontakt med produkten. En nackdel med den här metoden är dock att e-handlaren inte kommer få ta del av alla inkomsterna relaterade till produkten. Ur ett annat perspektiv kan man spara pengar genom att inte själv behöva inneha eller skicka produkten.