FAQ

Vad är 3PL?

3PL eller Tredjepartslogistik innebär att man låter en tredje part sköta lagerhanteringen av sina produkter.

Ren e-handel

När produkten, transaktionen och leverans sker helt digitalt. Exempel på det är musiktjänster där du köper den fysiska filen, mp3, eller via filmdistrubitionstjänster.

C2C – Consumer to consumer

När en privatperson, konsument, säljer till en annan privatperson. Exempel på det är nätauktioner eller annonssidor, som blocket eller tradera.