Trygg E-handel

Säker e-handel

Det finns många tillvägagångssätt för att bygga en sida med säker e-handel. I den här artikeln ska vi försöka reda ut vad som kännetecknar en säker marknadsplats. Det är viktigt att se till att du har ett bra dataskydd som garanterar att ingen klientinformation kan läcka ut. Många webbhotell erbjuder skydd för detta, exempelvis kan du genom deras verktyg nästan alltid kryptera din sida och dess innehåll. Tilläggas bör även att E-handelslagen kräver att du som företagare ordnar med vissa certifieringar. Kunden ska bland annat få tillgång till hjälpmedel när denne gör en beställning. Det ska bland annat finnas rättskrivning, d.v.s. hjälpmedel för att kunden inte ska kunna skriva sin adress i ett felaktigt format. Givetvis kan det ändå finns en risk för att det här steget inte blir korrekt. Det huvudsakliga är dock att kunden ska få hjälp med att lägga till sina personuppgifter, exempelvis i form av en rullgardinslista.

Det ska vidare finns en lista över vilka steg kunden måste gå igenom för att göra en beställning. Ofta betecknas dessa stegen av siffror för att kunden på ett överskådligt sätt ska se hur mycket information som krävs. Slutligen ska kunden tydligt få ett urval av de språk som denne har möjligheten till att använda sig av. Efter beställningen skall kunden få ett kvitto/bekräftelse i sin e-post. Det här mejlet ska skickas direkt efter det att beställningen är slutförd. Avtalsvillkoren ska finnas tydligt synliga på den webbplats som bedriver handel. Det är av den anledningen som man inte allt för sällan ser den fliken i menyfältet. Säker ehandel ur ett kundperspektiv handlar således inte bara om att göra webbplatsen lättillgänglig för kunden. Dessa regler gäller även för förmedling av tjänster (exempelvis IT-relaterade tjänster). En tumregel är att lagen gäller för allt det som kan tänkas marknadsföras emot en monetär ersättning.

Kvalitetssäkra din e-handel

Säker E-handel
Att känna sig trygg på internet, både som köpare och säljare, är viktigt ur många aspekter.

Det är möjligt att ansöka om e-handels certifieringar för digital handel. Det finns dock ett antal regler och krav som e-handeln måste uppfylla. Det första kriteriet handlar om företagets ekonomiska hälsa. Företaget ska inte löpa risken för (inom en överskådlig framtid) hamna i ekonomiskt obestånd, alternativt löpa en risk för att försättas i konkurs. Det andra steget handlar om dina kunders recensioner av din verksamhet. Det får definitivt inte finnas några större klagomål eller tvister med en kund som förblivit olöst. Det tredje steget handlar om din webbplats och dess säkerhet. Som jag tidigare nämnt är det av största vikt att din webbplats är krypterad, i synnerhet vad gäller kundernas betalningsuppgifter. Webbplatsen ska även vara fri från spam och andra störande element. Detta gäller även dig som företagare. Du får inte skicka kontinuerliga utskick till dina kunder om erbjudanden, såvida inte kunden har gett sitt godkännande till detta när denne första gången blev kund.

Slutligen bör det tilläggas att du måste ge kunden ett antal möjligheter till reklamation och ångerrätt. Distansavtalslagen ger alltid kunden rätt till 14 dagars ångerrätt. Som företagare på nätet har du dock ett visst utrymme att forma dessa regler på egen hand. Du kan exempelvis, i vissa fall, kräva att din produkt ska lämnas tillbaka i den form den skickades i. För en dator kan detta handla om att produkten ska finnas kvar i obruten förpackning. Kunden ska dock i första hand bli informerad om att webbplatsen följer distansavtalslagen. Efter detta ska du synligt, utöver det som omfattas av lagen, utforma dina kriterier för vad som gäller mellan säljare och köpare. Den här punkten går alltså ihop med avtalsvillkoren som jag beskrev tidigare. Om du missar att informe ra kunden om detta kan konsekvensen för dig som säljare bli stora. Du kan exempelvis bli tvungen att ge kunden en ångerrätt om 1 år.

Tekniken bakom

Din hemsidas anti-spam policy är ett viktigt verktyg för att skydda dig mot intrång. Vad är då egentligen kryptering som jag nämnt några gånger i den här texten? Många verkar tro att det är ett nytt fenomen, vilket inte stämmer. Detta användes redan för 2000 år sedan för att inte information skulle nå fienden. I dagens digitaliserade värld består kryptering av två olika variabler. Den första består av en algoritm. Det är algoritmen som gör krypteringen möjlig, d.v.s. att informationen finnas bakom en vägg som inte går att nå för obehöriga. Nyckeln används för att behöriga skall kunna nå informationen. Nyckeln är som du förmodligen redan förstått hemlig och kan ofta bara nås genom ett specifikt nätverk. Ifall man vill nedmontera hela systemet, d.v.s. göra informationen synlig, måste man ha tillgång till både algoritm och nyckel. I de allra flesta fallen erbjuder webbhotell i Sverige möjligheten till att skapa kryptering med ett så kallat SSL certifikat.

Nätfiske är i sin tur en metod för att komma åt den information som finns bakom väggen. Det finns olika metoder för att åstadkomma ett lyckat nätfiske. Ofta handlar det om att lura webbplatsens användare att ge ut känsliga uppgifter. Ifall nätfiskarna exempelvis kommit över e-mejladresser till kunderna kan de skicka ett mejl med en uppmaning om att uppdatera sina kunduppgifter. Om kunden klickar på deras länk kan de komma till en webbplats som i princip är en kopia av den riktiga webbplatsen. På så sätt kan de alltså bli lurade och fått ett intryck om att mejlet kommer ifrån ett företag som de litar på. Dessa falska mejl kommer ofta med en uppmaning om att man genast måste logga in för att uppdatera sina uppgifter. De kan exempelvis skriva att någon redan har kommit över kundens uppgifter. Det handlar ofta om nätfiske när tidningar varnar för falska utskick av etablerade företag.