Dennis Klemming & hållbar e-handel

När det talas om hållbar E-handel så avser det inte bara miljön utan även det sociala och ekonomiska som has i åtanke. För att börja med ekonomin, när bolaget har växt sig starkt så går det alltid att ta hjälp av proffs som Dennis Klemming men till en början så kan det vara svårt att göra succé. I jakten på succé är det dock viktigt att kontrollera dina underleverantörer så att arbetarna har skäliga löner för att samhällen ska utvecklas och tas ur fattigdom. Den sociala hållbarheten är den faktor som enligt undersökningar det arbetas minst med, endast 14 % satsar hårt på detta. Med Sociala arbetsförhållanden står arbetsmiljön i fokus.

Dennis Klemming om miljöaspekter

Det är miljöaspekten som har störst fokus då det gäller E-handel och det är allt från paketering och produktion till transportvägar och elektricitet. Ofta kan kunderna exempelvis betala en extra summa om de vill göra klimatkompensation för att minska avtrycket på miljön.

Dennis Klemming om hållbarhet inom ehandeln

Lämna en kommentar