E-handelns historia

E-handeln tog sina första stapplande steg med hjälp av nätverkssystemet ARPANET. Det var dock i samband med intåget av internet, som vi idag känner till det, som förutsättningarna gjorde att utvecklingen kunde ta fart. Redan i begynnelsen av internet fanns det företag med ambitioner om att driva webbaserad handel. Exempelvis använde man sina webbplatser för att främja beställningar per telefon, vilket idag inte längre betraktas vara e-handel.

E-handel
E-handeln har förekommit i över två decennier

På 90-talet började e-handeln ta fart

Amazon är ett vanligt exempel på ett av de första (och numer största) företagen som bedrev e-handel. De hade en omfattande tillväxt under 1990-talets andra hälft. Under den här tiden tillhandahöll Amazon väldigt stora lager, samtidigt som man utvecklade robusta system för att bedriva webbhandel. Detta var dock en utveckling som kom av sig i samband med den it-relaterade finanskrisen som uppstod 1999.

De handelstrender vi såg efter denna krasch inkluderade en aversion mot it-bolag i allmänhet och it-lösningar i synnerhet. E-handeln stod sig dock stark under hela krisen. De ledande marknadsaktörerna såg aldrig några större brister med deras handelslösningar på internet. Det var främst ett bristande intresse från börsen som gjorde att tillväxten inte kunde nå samma höjder som i slutet av 1990-talet. Efter att marknaden återhämtat sig kunde man emellertid se allt flera företag prova på internetbaserad handel.

E-handelns utveckling och tillväxt

Sedan 2007 har marknaden globalt sett haft en tillväxt under varje år. Under de senaste åren har även utvecklingen, speciellt för detaljhandeln, gått från fysiska butiker till internetbaserad handel. Det har till och med gått så långt att en del företag analyserar huruvida det är lönsamt att ens ha fysiska butiker. Ett exempel på ett svenskt företag som anammat den nya marknaden är Ellos. De gjorde sig kända som ett företag som mer eller mindre sålde alla sina produkter via postorder. Idag är den övervägande delen av deras handel helt baserad från deras webbplats. Det är alltså inte bara företag som traditionellt sett bara har haft fysiska butiker som har fått förändra sin affärsstrategi. I och med den här utvecklingen har en del helt nischbaserade företag sett dagens ljus.

Under slutet av 1990-talet ansåg man det nästintill omöjligt att endast sälja specifika produkter (exempelvis skor). Brandos.se är dock ett av många exempel som under en viss tidsperiod, eller permanent, lyckats skapa en positiv balansräkning med att endast sälja skor. Det bör dock tilläggas att det finns företag som kan dra nytta av att fortfarande bedriva fysisk handel. Exempelvis var Lindex ett av de största etablerade svenska företagen som erbjöd en integrerad affärslösning. Deras kunder fick möjligheten att handla något på deras webbplats, för att senare kunna lämna tillbaka eller byta varan i en av deras fysiska butiker. Tilläggas bör även att fysiska butiker ofta använder kundlösningar som främjar webbaserad handel. Detta gör man bland annat genom att uppmana kunden att använda deras app även i fysiska butiker Sammanfattningsvis kan man som konsument konstatera att e-handeln med stor sannolikhet är här för att stanna.

Svensk ehandel på 20-talet

År 2022 kan du beställa i princip vad du vill på nätet allt från silikonformar till intelligenta högtalare. Fram till 2019 hade det gått bra men ganska trögt för ehandeln och den stod och stampade vid runt 10% av den totala handeln. 2020 när pandemin hade slagit till med full kraft steg den siffran till 14% vilket motsvarar 40 procentandelar . Det är en mycekt kraftig ökning och den ökningen har fortsatt under 2021. Det händer mycket inom ehandeln och nya tekniker för bland annat betalningar och frakt kommer att göra det enklare att ehandla vilket sannollikt innebär att ehandeln så småningom kommer att gå om offlinehandeln. Eller åtminstonde vara ungefär lika stor.