Det nya decenniets teknik

Det nya decenniet har inletts och med det kommer även ny teknik för plattformar och företag att tillgodose kundernas behov. 2010-talet var decenniet då internethandel konkurrerade ut de fysiska butikerna, men med 20-talets intåg kommer handeln att bli mer personlig, mer tillgänglig och med hjälp av augmented reality öppnas en ny värld av möjligheter. Mycket av det här finns redan men tekniken kommer att bli vanligare och utvecklas allt eftersom våra mobiler blir allt mer avancerade. Mycket av nymodigheterna utvecklas ofta av dataspelsbranschen för att sedan transmitteras till handeln och förfinas. I framtiden kommer vi att spendera allt mer tid online, i och med det så ökar även kraven på den teknik vi omger oss med. Mobilerna kommer att utvecklas och det kommer att bli enklare och betydligt snabbare att utbyta tjänster.

Bild med kvinna och datakoder

Augmented reality kommer att slå igenom stort

Något som verkligen är att räkna med i framtiden är augmented reality, kanske mer känt som bara AR. Skillnaden mellan AR och VR, virtuell verklighet, är miljöerna de utspelar sig i. VR är en fiktiv värld där det känns som du besöker den medan AR har en verklig bakgrund med ”inklippta” föremål. När det gäller AR är kanske spel som Pokémon Go mest känd. Spelet innebär att spelaren söker efter animerade pokémons i naturliga miljöer. Augmented reality kan översättas till svenskan som förstärkt verklighet och tekniken finns alltså redan idag. Även om det var dataspelen som först tog sig an tekniken så var det först 2018 som den blev känd för en större publik. Då började nämligen olika företag som erbjuder e-handel att överföra tekniken i sina appar. Det underlättar väldigt mycket för kunderna att kunna föra över bilder till verkliga miljöer och den här tekniken är något som kommer att förfinas och bli allt vanligare detta decennium.

De företag som idag mest tagit sig an AR är de som arbetar med möbler och färgsättning. Kunden kan då fotografera sitt hem och sedan föra över ett köksbord, en tapet eller soffa för att se hur den/det passar i det egna hemmet. På så vis får man en verkligare och bättre shoppingupplevelse i hemmet. Ett företag som redan använder sig av AR är IKEA. På klippet från YouTube här nedan kan du lätt se hur AR fungerar på IKEAS app. Med hjälp av enbart en mobilkamera går det att möblera det egna hemmet med produkter från deras eget sortiment. Det här kan ni räkna med att alla företag erbjuder om bara ett par år.

Snabbare, mer tillgängligt och fler mobiloperativsystem

Även om den största delen av e-handeln sker på nätet så anser kunderna fortfarande att kundservice är en viktig del. Förr var mejl och telefonkontakt det vanligaste sättet att kommunicera mellan kunderna och företaget men tyvärr kunde svaren dröja. Idag erbjuder de flesta större företag live chat där kunderna får svar direkt. Det här är ett måste i stort sett och de företag som inte har en chat kommer att hamna på efterkälken när det gäller kundernas betygsättning. Chattarna har många fördelar och det är lätt att samla in och sammanställa data om vad kunder efterfrågar. Dessutom kan programmerade chattar som besvaras av robotar användas dygnet runt. Däremot är det fortfarande viktigt att kunderna kan nå en bemannad kundservice vid behov.

Microsoft gjorde en undersökning om e-handel och det visade sig att 61 % av kunderna försvinner om de upplever dålig kundservice. En annan sak för företag att tänka på är att göra sin hemsida så användarvänlig som möjligt. Det görs bäst genom ett CMS-oberoende som ökar kundernas shopping-upplevelse. Det är rent tekniskt men som företagare finns pengar att tjäna medan kunderna märker det bäst genom att de kan logga in oavsett om det är en surfplatta, dator eller mobil och få samma gränssnitt. Handeln i mobiltelefoner uppgick för två år sedan till 1,8 biljoner USD och i takt med att de blir allt smartare och säkrare så kommer handeln att öka. Vid köp via mobiltelefon så förväntar sig kunderna en snabb process och det är därför viktigt att det finns snabba och enkla betalningsmetoder. Snabbklick är att föredra för undersökningar visar att vid de fall kunderna behöver slå sitt kontonummer vid varje köp på sin mobiltelefon så avbryts ofta köpet.

Personlig service efter kundens krav

Något som spås komma stort under detta decennium är rösthandeln. Idag söks kanske mest musik, TV-program och adresser via röstsök men redan nästa år spås 38 miljoner köp vara röststyrda. Det gäller för företagen att optimera sina webbplatser så att att de kan hantera dessa röstkommandon som ofta slussas via Siri, Google Assistant eller Alexa. Därför kan det vara bra som företagare att redan nu börja ta fram sökord som passar utbudet och utveckla tekniken för att klara av att hantera röstsökningar och beställningar. Eftersom det fortfarande är få företag som klarar av att hantera det här i dagsläget kan de företagare som utvecklar och optimerar tekniken vinna en ny stor kundbas. Kunderna vill dessutom ha personlig relation till bolaget och när företaget Epsilon gjorde en undersökning så visade det sig att hela 80 % av kunderna var mer benägna att handla om de uppfattade sidan som personlig och att de skapade en relation med företaget.

Hur kan då ett företag som erbjuder e-handel skapa en personlig relation till sina kunder som sitter bakom en skärm? Konkurrensen är hård men ett första steg är att göra olika undersökningar för att ta reda på vilken kunden är. Genom att få ett grepp om kunden och veta vilka intressen den har så kommer kampanjer och annonser ge bättre avkastning. Många av de de stora e-handelsföretagen kan redan idag erbjuda fullt anpassade personliga användarupplevelser för deras kunder.

Lämna en kommentar