De kommersiella leveranserna med drönare har tagit ett steg framåt

Den första kommersiella leveransen med drönare i USA är nu utförd. Det blev slutligen UPS som kunde släppa en pressrelease om att man genomfört den första leveransen av det kommersiella slaget med drönare till en privatperson i USA. I den historiska drönarleveransen fraktades medicin från ett apotek till ett hushåll i North Carolina. Strax efteråt genomförde man även andra leverans, även den skedde från ett apotek och medicinen fraktades i det fallet till ett ålderdomshem. Det har länge talats om drönare som en revolutionerande logistiklösning, men regelverk och säkerhetsrisker har gjort att trafiken inte kommit igång. Drönare anses kunna tillföra ytterliga snabbhet och smidighet till e-handeln.

Regelverket har satt stopp för drönarleveranser i Sverige

Många undrar om de lyckade premiärflygningar av den typ som UPS genomförde innebär att visionen om drönare som leveranslösning nu kommer bli verklighet i en större skala. I USA har UPS Flight Forwards fått samma typ av juridiska beteckning som flygbolag har, och man har tillstånd att flyga så många drönare som man behöver för att möta leveransefterfrågan. I Sverige är det dock för tillfället betydligt mer komplicerat att leverera på distans med drönare då regelverket i princip sätter stopp för detta. Drönare får inte flyga mer än 120 meter upp i luften och de måste hela tiden kunna övervakas visuellt av föraren. Enligt Transportstyrelsen finns det möjlighet för undantag från regeln om man söker tillstånd. Vid en bedömning tittar Transportstyrelsen bland annat på riskerna för de personer som vid tillfället befinner sig på marken. Man ser även över riskerna för flygplan och andra som befinner sig i luften, och slutligen tar man ställning till eventuella faror för infrastruktur.

En svart drönare över vatten

Konsumenterna positiva till drönarleveranser

I undersökningar har det visat sig att konsumenterna är övertygade om att de kommer att få varor levererade av de små flygande farkosterna i framtiden. I en undersökning från Ericsson Consumer Lab förväntade sig hela 77 % av de tillfrågade att få varor hemlevererade via drönare inom en femårsperiod. De som intervjuats bodde i tio stora städer i olika länder. Fördelarna med drönarleveranser är bland annat att de är energisnåla och billiga. Man kan även sia om att drönare skulle ge e-handeln möjlighet till snabba individanpassade lösningar där varorna inte behöver grupperas utan istället snabbt kan förflyttas direkt från lager till konsument.

Frågan som många ställer sig är dock hur säkert det egentligen är med drönarleveranser? Om en drönare med last som kraschar kan det naturligtvis få negativa konsekvenser. Ännu allvarligare blir det om den flygande farkosten var lastad med medicinska preparat eller andra varor som inte får komma i orätta händer. Man kan naturligtvis även fundera på hur de som bor i områden som blir hårt trafikerade med drönare kommer att uppleva detta.

Leveranser med drönare – så fungerar det

Hur går en drönarleverans till? Vid de leveranser som UPS genomförde så svävade drönaren på en höjd på cirka sex meter över marken innan den med hjälp av en vinsch firade ned frakten. Föraren fanns hela tiden i närheten om något skulle gå snett. Det har även genomförts test med drönare där de flugit varor från en lastbil till en annan. En av de aktörer som varit tidiga att positionera sig på marknaden är företaget Wing. De har redan genomfört över 60 000 transporter i Australien och i USA. Wings drönare väger 4,5 kilo och har en maxhastighet på 125 kilometer i timmen. Företagets drönare kan leverera paket som väger max 1,5 kilo och den längsta transportsträckan är ungefär 10 kilometer.

Det har gjorts undersökningar angående hur miljövänliga drönare är. Bland annat så har forskare vid universitetet i Washington undersökt graden av koldioxidutsläpp från drönare och jämfört resultaten med utsläpp från traditionella transportsätt. Det visade sig att drönarna ofta var ett energieffektivare alternativ till vägburen frakt. Forskarna sade sig vara överraskade över resultatet och de såg framförallt de flygande farkosterna som ett bra fraktsätt i glest befolkade områden.

Kvinnor som kontrollerar en drönare

Finland är först i Europa med drönarleveranser

Det är vårt grannland i öster som är först i Europa att erbjuda leveranser med drönare. Under 2018 började Wing genomföra tester i Finland och de första leveranserna skedde under sommaren 2019. De första drönarleveranserna i Europa ägde rum i Vuosaari som är en stadsdel i Helsingfors. En leverans från varuhuset Herkku eller från Café Monami (som är de två första företagen som använder sig av leveransmetoden) tar cirka 10 minuter.

Även i Sverige har drönare testats som leveransmetod. Mekonomen provade till exempel redan år 2015 att leverera reservdelar från en butik till en verkstad i närheten. En annan omtalad drönarleverans i Sverige utfördes av forskare inom autonoma system som arbetar på forskningsinstitutet RISE. Forskarteamet lät en drönare frakta kyckling med ris från en restaurang i Linköping till stadens universitet. Försöket upplevdes som lyckat då maten uppgavs vara varm när den kom fram.

Logistiklösningar, en akilleshäl för de svenska e-handlarna

Svenska e-handlare anses vara bra på att sökordsoptimera och presentera produkter som intresserar kunden. Även inom betalningslösningar anses de svenska e-handlarna ligga väl framme. Ett område som man däremot halkat efter i är logistiken. Kunderna förväntar sig snabba och smidiga leveranser. Kraven på e-handlare och webbshoppar är stora och det kan upplevas som utmanade att hitta optimala logistiklösningar då snabba leveranser är dyrbart.

Idag har många små e-handlare egna lager och här kan man tänka sig att drönare kan fylla en funktion med snabb leverans direkt från lager till konsument. Långt ifrån alla tror dock på drönare som en framtida lösning för snabba transporter. En av Skypes grundare, Ahti Heinla, drog till exempel igång ett projekt under 2016 där man utvecklar robotar för markburna leveranser.

Lämna en kommentar