Digital marknadsföring och covid-19

I spåren av covid-19 har företag och dess marknadsföringsavdelningar blivit tvungna att främst förlita sig på sin digitala strategi. Hur väl marknadsföringen är anpassad till den digitala miljön kommer utgöra en avgörande faktor huruvida företag kommer att klara den tuffa tid som ligger framför oss. Antalet analoga kommunikationskanaler har drastiskt minskat till följd av pandemiutbrottet. Klassisk annonsering med hjälp av reklamtavlor på arenor, längst motorvägar och på gator har blivit mycket ineffektivt, eftersom det inte längre når någon mottagare. När sportevenemang och matcher ställts in finns det ingen publik att rikta sitt marknadsföringsbudskap till. På samma sätt har karantänsregler gjort att människor måste stanna hemma och förbjuds gå ut. Således finns det ingen längst vägarna eller på gatorna som kan se företagens reklam.

Covid-19 förutsätter en större digital närvaro

De nya förutsättningarna är en stor utmaning för många företag. Nyckeln till att lyckas ta sig igenom krisen orsakad av covid-19 är att utveckla sin digitala marknadsföring. Företags förutsättningar för detta ser mycket olika ut och slår extra hårt åt de företag som varken har en stor eller särskilt utvecklad närvaro online. När dessa företag övergår till digital marknadsföring är deras tillvägagångssätt och strategi för digital tillväxt och kundrelationer ofta mindre sofistikerade. De har ett sämre utgångsläge i jämförelse med de företag som redan har en utvecklad digital marknadsföring. I denna situation är företags anpassningsförmåga en nyckelfaktor för att fortsätta kunna nå ut till potentiella kunder. För en lyckad digital marknadsföringsstrategi måste företag lära sig använda olika verktyg såsom SEO, marknadsföring via sociala medier, samarbeten med influensers etcetera. Nedan går det att läsa mer om hur dessa verktyg kan användas för att ta sig igenom den kris som orsakats av spridningen av covid-19.

Kalender, mobil och dator

Placera bättre i sökmotorers resultat med hjälp av SEO

Ett första steg för att lyckas med sin digitala marknadsföring är att fokusera på sätt att nå sin målgrupp online. SEO är en förkortning av det engelska begreppet ”Search Engine Optimization” och kallas på svenska för sökmotoroptimering. Syftet med SEO är att företaget ska rankas så högt upp som möjligt på exempelvis Google, Bing och Yahoo. Med hjälp av SEO går det att öka företags synlighet online genom att förbättra sin plats på sökmotorernas organiska resultat. Med organiskt resultat menas de resultat som inte är sponsrade annonser. Ett sätt det att förbättra sin placering hos sökmotorerna är att utforma sin hemsida på ett användarvänligt sätt.

Eftersom covid-19 har gjort att handeln ökat online har SEO blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg. De flesta använder sökmotorer för att hitta olika produkter och en placering i toppen av sökresultatet är ett sätt att marknadsföra sig och driva besökare till sin hemsida. SEO kostar inte företaget något men är inledningsvis tidskrävande. Det är dock ett bra sätt att inleda sin digitala marknadsföringsstrategi utan att spendera speciellt mycket pengar.

Behåll och upprätthåll kundrelationer med marknadsföring via sociala medier

Företag som tidigare byggt kundrelationer genom att delta på mässor och utställningar har i och med covid-19 fått sin spelyta begränsad. När sådana tillställningar ställts in innebär det en indirekt förlust i form av utebliven försäljning till följd av att förre kunder kan knytas till företaget. För att upprätthålla relationen till både befintliga och nya kunder måste nya kommunikationskanaler upprättas. Sociala medier är ett utmärkt sätt att nå ut med sitt budskap under pandemin. Under de kommande månaderna kommer människor vara mindre benägna att gå ut och utsätta sig för risken att bli smittad av covid-19. Det universella rådet är att stanna hemma och därför spenderar människor mer tid online. Företag som vill nå sin målgrupp måste därför se till att vara närvarande där konsumenterna finns.

En av de största fördelarna med marknadsföring via sociala medier är att det är ett mycket interaktivt sätt att skapa och upprätthålla kundrelationer på. Genom att aktivt kommunicera med sina kunder går det att skapa en dialog och föra fram sitt budskap på ett sätt som uppfattas som mer genuint. En lyckad marknadsföring på denna plattform kräver engagemang och regelbundna uppdateringar.

Instagram på laptop och mobil

Influensers kan sprida varumärket till en större följarkrets

För att skapa mer uppmärksamhet kring sitt företag och varumärke på sociala medier är det smart att ta hjälp av influensers. Influensers kan hjälpa till att marknadsföra företaget online och stärka varumärkets image. Genom sådana samarbeten kan ett företag dra nytta av influenserns följarkrets och nå ut till fler än det kunnat göra på egen hand. Det är också ett effektivt sätt att stärka sin närvaro online och få fler användare medvetna om sitt varumärke.

Tack vare sociala medier har nya möjligheter skapats för att marknadsföra sitt varumärke utöver traditionella kommunikationskanaler. Influensers hjälper till att skapa word-of-mouth online och ökar räckvidden på det budskap företaget vill förmedla. Influensers har en förmåga att influera sina följare och kan hjälpa företag att skapa riktade marknadsföringskampanjer till en viss målgrupp. Företag som utvidgar sin marknadsföringsstrategi och stärker sin närvaro på sociala medier har således mycket att vinna.

Marknadsföring online är bästa sättet att ta sig igenom covid-19

Det är uppenbart att covid-19 har markant påverkat företag och deras marknadsföringsstrategi. Rädsla för smitta, restriktioner och karantänsregler har alla gjort sitt till för att drastiskt förändra konsumenternas beteende. Det har gjort att företag blivit tvungna att anpassa sig och flytta sin verksamhet online. För företag som tidigare inte haft en stark digital marknadsföringsplan har den snabba förändringen försatt dem i en svår situation.

För att klara sig igenom den kris som covid-19 orsakat är det viktigt att snabbt stärka sin närvaro online. Genom att utnyttja verktyg såsom SEO, marknadsföring via sociala medier och att genomföra samarbeten med influensers går det att framgångsrikt genomföra sin marknadsföringsplan online. Under rådande förhållanden är det också bästa sättet att möta sina kunder samt bibehålla relationen med nya och befintliga kunder.

Lämna en kommentar