Betaltjänsten Klarna vill se ett slut på nätbedrägerier

I oktober meddelade Klarna att man sett en mer än fördubblad ökning av nätbedrägerier sedan 2017. Det var företagets VD Sebastian Siemiatkowski, säkerhetschefen Mark Strande och bedrägerichefen Richard Skoog som tillsammans skrev en debattartikel om ämnet i Dagens Nyheter, DN. Nu vill man i samråd med de större bankerna och en rad olika myndigheter ta fram lösningar på problemet. Klarna har sedan några år tillbaka inlett ett samarbete med polisen och Nationellt bedrägericenter för att stävja nätbedragarna. Man konstaterar att i dagens nästintill kontantfria samhälle har bedragarna val att flytta ut på nätet. Än så länge anser man sig ligga före den organiserade brottsligheten, men man fruktar att de kriminella kan komma ikapp i framtiden. Så många som var fjärde konsument oroas av bedrägerier av den här typen, och det är något som i längden kan skapa problem för e-handlarna.

Ett blått kreditkort

23 % säger sig avstå att handla på nätet

I en omtalad undersökning från förra året angav hela 23 % av de svenskar som svarade att de valt att inte handla online på grund av rädsla för bedrägerier. Det var framförallt de äldre som avstod att köpa varor och tjänster på nätet. 17 % av de svarande under 30 år hade avstått att handla på internet, medan hela 28 % av de över 65 år hade låtit bli att göra ett köp online. Orsaken till rädslan var kortbedrägerier, och en oro för att få sina uppgifter stulna. Nu rapporteras Klarna vilja kraftsamla mot bedrägerier av den här typen, och bolaget hoppas på en ökad vilja från politiskt håll för att stoppa problemet. Bolaget lyfter bland annat lösningar som att konsumenterna ska kunna vända sig till en specifik tjänst för att kunna spärra personuppgifter, istället för att behöva vända sig direkt till de olika betalaktörerna. Man specificerar att tjänsten bör vara kostnadsfri.

Klarna rapporteras även önska att betaltjänsterna själva ska få större möjligheter att rapportera misstankar om bedrägerier. Till Sverige Radio säger man att svenska aktörer borde ta efter länder som Storbritannien och Tyskland som ligger långt fram i arbetet med att ta fram åtgärder mot bedrägerier på nätet. Enligt Klarna borde aktörerna inom betaltjänster bli bättre på att samarbeta och att ta fram gemensamma lösningar. Bolagets säkerhetschef understryker att man som enskilt företag är duktigt på att arbeta med frågorna men att man behöver samarbeta med andra aktörer för att hitta effektiva lösningar. Man ser att trenden med bedrägerier på nätet går åt fel håll och därför har behovet av snabba gemensamma åtgärder som involverar såväl betalföretag som myndigheter ökat.

Ett tangentbord med en kundvagnstangent

Tips för en säkrare e-handel

Den internationella nyhetssajten och nätverket online Marketing Tech News tog nyligen upp hur e-handlare och andra aktörer ska kunna skapa trygghet hos de kunder som är rädda för nätbedrägerier och id-kapningar. Man betonar framförallt nyttan med att fokusera på transparens där man som e-handlare bör svara snabbt och med tydlighet på alla frågor om ordrar och säkerhet. Techsajten förespråkar även en betalningsprocess med identifikation i flera steg där alla köp ska bekräftas på ett klart sätt med kvitton och mejl. Vidare skriver man att en tydlig FAQ och en tillgänglig kundtjänst är två faktorer som får kunderna att känna sig tryggare. Marketing Tech News framför även kundernas efterfrågan efter autentiska upplevelser.

Technews hävdar att kunder känner större tillit om de betjänas av en verklig person är om det är en bot som chattar med dem. Som vi tidigare konstaterat är så många som var fjärde konsument så orolig att deras uppgifter ska kapas att de någon gång avstått från att handla på nätet. Enligt betaljätten Klarna ligger Storbritannien långt fram i arbetet mot e-bedragare. Där skapades en organisation mot nätbedrägerier redan på 90-talet. Klarna ger även tips till gemene man för en ökad säkerhet kring de id- och kontouppgifter. Bland annat rekommenderar man alla att vara kritiska till omfrågandekopior från kreditupplysningsbolag som man inte känner till. Man rekommenderar även privatpersoner att gå in på den internettjänst som Skatteverket tillhandahåller för att spärra obehöriga från att göra ändringar i folkbokföringsadressen. För att öka kundernas säkerhet förespråkar man även att alla bör ha ett lås på brevlådan för att skydda brev med person- och kontouppgifter från att bli stulna. Enligt den debattartikel i DN som Klarna skrev är skyddsnivåerna hos svenska betaltjänster och banker bra, och i dagsläget stoppas majoriteten av alla bedrägeriförsök i god tid.

Ett långsiktigt arbete mot bedrägerier på nätet

I det förslag som Klarna lägger fram nämner man en oberoende aktör som ska säkerställa ett långsiktigt och förebyggande arbete mot bedrägerier och id-kapningar. Enligt förslaget ska en oberoende organisation organisera och analysera information om olika fall av bedrägerier. Informationen ska sedan delas med aktörer som kreditinstitut och betaltjänster för att stävja bedrägerier online. Man tror att det skulle kunna vara ett sätt att upptäcka om uppgifter som till exempel mejladresser som använts hos andra aktörer i syfte att bedra återanvänds vid försök till nya bedrägerier. Bolaget tror att tillvägagångssättet skulle ge ett gott analysmaterial av bedrägerimönster och trender. Analysmaterialet skulle kunna öka medvetenheten och motståndskraften mot uppkomsten av nya bedrägerimetoder. Klarna understryker dock en medvetenhet om att tillvägagångssättet kan ta tid att implementera då det kräver praktiska ändringar såväl som en ändrad lagstiftning. Under 2020 ska man bjuda in en mängd aktörer till en workshop där frågorna kommer att diskuteras ytterligare.

I dagsläget höjs flera röster för att problemen med stulna konto- och identitetsuppgifter måste stävjas . Huruvida de organisationer som kommer att delta i workshopen kommer finna lösningar för på den här typen av problem eller inte kan endast tiden utvisa. Klart är att brottsligheten som innefattar nätbedrägerier är ett växande problem för de e-handelsbolag som är verksamma idag såväl som för samhället i ett större perspektiv.

Lämna en kommentar