Världens största E-handlare

Tittar man på den globala  e-handelsmarknaden så är det två välkända bolag som toppar. Båda börjar på bokstaven A. Någon som har en bra gissning? Som många av er säkert listat ut så rör det sig om Alibaba och Amazon. Alibaba ligger på en överlägsen 1:a plats med en omsättning på $768 miljarder. På 2:a platsen hittar vi då Amazon som omsätter $239 miljarder. Inte långt efter på $215 miljarder hittar vi det något mindre kända JD (JingDong), en av Alibabas större konkurrenter på hemmamarknaden.

  1. Alibaba.com
  2. Amazon.com
  3. JD.com